SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
Logo-snh48.png
Logo-bej48.png Logo-gnz48.png Logo-ckg48.png
明星殿堂 (Star Palace)
荣誉毕业生 (Honorary Graduate)
SNH48 GNZ48 BEJ48 CKG48
Team SII Team G
Team NII Team NIII
Team HII Team Z IDOLS Ft 海外练习生
(Overseas Trainee)
Team X Class 4 | Class 8
SNH48 Trainees GNZ48 Trainees
Team x logo.png
Captain 队长:
杨冰怡 Yang BingYi
Zp 10093.jpg

History of Team X

2015

 • Apr 17
  • 《最后的钟声响起》Premiere Show
  • SNH48 Team X is formed with 18 Members
   • (Members Count: 18) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Shao XueCong, Song XinRan, Sun JingYi, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yan MingJun, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang YunWen
 • May 06 - Wu ZheHan rejoins Team SII and holds a concurrency with Team X
 • Sep 13 - Li Jing appointed as Captain and Shao XueCong appointed as Co-Captain
 • Oct 24 -《最后的钟声响起》Final Show
 • Oct 25 - Sun JingYi graduated from SNH48
  • (Members Count: 17) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yan MingJun, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang YunWen
 • Nov 06 -《逆流而上》Premiere Show

2016

 • Mar 26 - 6th Gen Members (Lin YiNing, Zhang JiaYu) joined Team X
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yan MingJun, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu, Zhang YunWen
 • May 20 - Feng XiaoFei hold a concurrency with Team SII
 • Jun 10 -《逆流而上》Final Show
 • Jun 17 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • Sep 15
  • Yan MingJun transferred to BEJ48
  • 7th Gen Member (Qi Jing) joined Team X
   • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Qi Jing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu, Zhang YunWen
 • Oct 20 -《十八个闪耀瞬间》Final Show
 • Oct 25 - Zhang YunWen graduated from SNH48
  • (Members Count: 18) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Qi Jing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Oct 28
  • 《梦想的旗帜》Premiere Show
  • 7th Gen Member (Yao YiChun) joined Team X
   • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Qi Jing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang YunYu, Yao YiChun, Zhang DanSan, Zhang JiaYu

2017

 • Sep 07 - 8th Gen Member (Sun YaPing) joined Team X
  • (Members Count: 20) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Qi Jing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Sun YaPing, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Wu ZheHan, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang YunYu, Yao YiChun, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Dec 09 -《梦想的旗帜》Final Show
 • Dec 15 -《命运的X号》Premiere Show

2018

 • Feb 03 - SNH48 Team Shuffle
  • Wu ZheHan concurrency removed
  • Team SII member Lv Yi hold a concurrency with Team X
  • Chen YunLing, Pan YingQi, Xu ShiQi transferred to Team X
  • Shao XueCong transferred to Team SII
  • Sun YaPing, Yao YiChun demoted to SNH48 Trainee
  • Li Zhao appointed as Captain and Yang BingYi appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 20) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Xu ShiQi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • May 17 - Li Jing and Lin YiNing moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Li Zhao, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Xu ShiQi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Sep 09 - 10th Gen Member (Lu JingPing) joined Team X
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Xu ShiQi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Oct 01 - Wang Shu moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Xu ShiQi, Yang BingYi, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Nov 02 - Xu ShiQi and Yang YunYu moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
 • Nov 04 - SHY48 Members (Gao Chong, Liu JingHan, Wang FeiYan) joined Team X for a two-month training
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Chen YunLing, Feng XiaoFei, Gao Chong, Li Zhao, Liu JingHan, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang DanSan, Zhang JiaYu

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Lv Yi concurrency removed and officially transferred to Team X
  • GNZ48 Team G member Zhang QiongYu hold a concurrency with Team X
  • Liu JingHan, Wang FeiYan training ends and officially transferred to Team X
  • Li XingYu, Ran Wei transferred to Team X
  • Chen YunLing transferred to Idols Ft
  • Gao Chong transferred to Overseas Trainee Team
   • (Members Count: 20) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Liu JingHan, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang DanSan, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Mar 29 -《Girl X》Premiere Show
 • Apr 25 - Zhang DanSan transferred to Idols Ft
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Liu JingHan, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Apr 30 - Liu JingHan moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • May 19 - SHY48 member Wang RuiQi transferred to Team X
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Jul 08 - Idols Ft Member Zhang DanSan (who got 36th Place in the 6th Election 2nd Preliminaries & fulfilled the promotion criteria) rejoins Team X
  • (Members Count: 20) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang DanSan, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Sep 14 - 12th Gen Member (Pan LuYao) joined Team X
  • (Members Count: 21) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan LuYao, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang DanSan, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Nov 15 -《命运的X号》Final Show
 • Dec 05 -《Girl X》Final Show
 • Dec 12 -《遗忘的国度》Premiere Show

2020

 • Jan 10 - Zhang DanSan moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lu JingPing, Lv Yi, Pan LuYao, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • May 20 - Lu JingPing moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lv Yi, Pan LuYao, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu, Zhang QiongYu
 • Sep 04 - SNH48 Group Restructuring Exercise
  • He YangQingQing, Liu ShengNan, Yang Ye transferred to Team X from BEJ48
  • Zhang QiongYu concurrency removed
  • Zhang JiaYu transferred to Idols Ft
  • Pan YingQi, Sun XinWen demoted to SNH48 Trainee
  • Feng XiaoFei, Wang JiaLing moved to hiatus
   • (Members Count: 16) Chen Lin, He YangQingQing, Li XingYu, Li Zhao, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang Ye
 • Oct 02 - 14th Gen Members (Deng XinYue, Li XingYan, Qu ChenYu, Yan Na) joined Team X
  • (Members Count: 20) Chen Lin, Deng XinYue, He YangQingQing, Li XingYan, Li XingYu, Li Zhao, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Qu ChenYu, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yan Na, Yang BingYi, Yang Ye

2021

 • May 07 - Deng XinYue demoted to SNH48 Trainee
  • (Members Count: 19) Chen Lin, He YangQingQing, Li XingYan, Li XingYu, Li Zhao, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Qu ChenYu, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yan Na, Yang BingYi, Yang Ye
 • Jun 10 - Li XingYu, Li Zhao, Yang Ye moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen Lin, He YangQingQing, Li XingYan, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Qu ChenYu, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yan Na, Yang BingYi

Stages by SNH48 Team X
No Name Show Dates
X1 最后的钟声响起 (The Last Bell Rings) Apr 17 2015 - Oct 24 2015
X2 逆流而上 (Forward Upward Circling) Nov 06 2015 - Jun 10 2016
X3 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) Jun 17 2016 - Oct 20 2016
X4 梦想的旗帜 (Dream Banner) Oct 28 2016 - Dec 09 2017
X5 命运的X号 (Fate X) Dec 15 2017 - Nov 15 2019
XW1 Girl X Mar 29 2019 - Dec 05 2019
X6 遗忘的国度 (The Lost Kingdom) Dec 12 2019 - Jun 20 2021
X7 三角函数 (Trigonometric Functions) Jul 02 2021 - Now

Zp 10081.jpg
陈琳
Chen Lin
Zp 10245.jpg
何阳青青
He YangQingQing
Zp 10271.jpg
黄宣绮
Huang XuanQi
Zp 10259.jpg
林佳怡
Lin JiaYi
Zp 10246.jpg
刘胜男
Liu ShengNan
Zp 10153.jpg
吕一
Lyu Yi
Zp 10164.jpg
祁静
Qi Jing
Zp 10214.jpg
冉蔚
Ran Wei
Zp 10087.jpg
宋昕冉
Song XinRan
Zp 10215.jpg
王菲妍
Wang FeiYan
Zp 10220.jpg
王睿琦
Wang RuiQi
Zp 10091.jpg
王晓佳
Wang XiaoJia
Zp 10268.jpg
王依柳
Wang YiLiu
Zp 10260.jpg
武博涵
Wu BoHan
Zp 10092.jpg
谢天依
Xie TianYi
Zp 10269.jpg
熊紫轶
Xiong ZiYi
Zp 10258.jpg
闫娜
Yan Na
Zp 10093.jpg
杨冰怡
Yang BingYi
Zp 10261.jpg
禹佳蔚
Yu JiaWei
Advertisement