SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
Logo-snh48.png
Logo-bej48.png Logo-gnz48.png Logo-ckg48.png
明星殿堂 (Star Palace)
荣誉毕业生 (Honorary Graduate)
SNH48 GNZ48 BEJ48 CKG48
Team SII Team G
Team NII Team NIII
Team HII Team Z IDOLS Ft 海外练习生
(Overseas Trainee)
Team X Class 4 | Class 8
SNH48 Trainees GNZ48 Trainees
Team n logo.png
Captain 队长:
赵佳蕊 Zhao JiaRui
Zp 10209.jpg

History of Team NII

2013

 • Nov 02 -《剧场女神》Premiere Show
 • Nov 11 - SNH48 Team NII is formed with 24 Members
  • (Members Count: 24) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Hu SiYi, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Lv SiQin, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Wang JiaLu, Wang YiJun, Xu YanYu, Yang YaRu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue

2014

 • Jan 18 - Lin SiYi appointed as Temporary Captain
 • Apr 02
  • Contractual Member System introduced
  • Hu SiYi, Wang JiaLu, Wang YiJun, Yang YaRu became contractual members
  • Lv SiQin graduated from SNH48
   • (Members Count: 19) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • Apr 17 - 2nd Gen Member (Chen WenYan) joined Team NII
  • (Members Count: 20) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • Apr 19 -《剧场女神》Final Show
 • Apr 25
  • Chen JiaYao moved to Contractual Member Status
  • 《逆流而上》Premiere Show
   • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • May 09 - Xu YanYu appointed as Captain
 • Sep 05 - 3rd Gen Members (Li Xuan, Zhang YuXin, Zhou ShuYan) joined Team NII
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou ShuYan
 • Oct 04 -《逆流而上》Final Show
 • Oct 11 -《前所未有》Premiere Show
 • Oct 30 - Zhou ShuYan moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue

2015

 • Jan 08
  • Xu YanYu moved to Contractual Member Status
  • Zhou ShuYan graduated from SNH48
   • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Feb 13 - Feng XinDuo appointed as Captain and Huang TingTing appointed as Co-Captain
 • Mar 17 - Li Xuan moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Apr 18 -《前所未有》Final Show
 • Apr 24 -《我的太阳》Premiere Show
 • Sep 13
  • 5th Gen Members (Liu ShiLei, Zhou Yi) joined Team NII
  • Contractual Member System cancelled, all contractual members dismissed from SNH48
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu ShiLei, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi

2016

 • Jan 10 -《我的太阳》Final Show
 • Jan 15 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • Mar 26
  • 6th Gen Members (Deng YanQiuFei, Huang TongYang, Qian Yi) joined Team NII
  • Liu ShiLei graduated from SNH48
   • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Deng YanQiuFei, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Qian Yi, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Jul 16 -《十八个闪耀瞬间》Final Show
 • Jul 22 -《专属派对》Premiere Show
 • Jul 30 - Dong YanYun, Meng Yue moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Deng YanQiuFei, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Qian Yi, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Aug 14 - Deng YanQiuFei, Qian Yi dismissed from SNH48
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 15 - 7th Gen Members (Jiang ZhenYi, Liu JuZi, Liu Ying, Xu Yi, Xu Zhen, Zhang YaMeng) joined Team NII
  • (Members Count: 25) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Luo Lan, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu Yi, Xu Zhen, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Oct 25 - Tang AnQi moved to hiatus
  • (Members Count: 24) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Luo Lan, Wan LiNa, Xu Yi, Xu Zhen, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi

2017

 • May 19 - Luo Lan, Xu Zhen moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • May 28 - 8th Gen Member (Jin YingYue) joined Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Jun 16 - Luo Lan graduated from SNH48
 • Sep 09 - Zhang YaMeng moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 10 - 8th Gen Member (Ge JiaHui) joined Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Ge JiaHui, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 16 -《专属派对》Final Show
 • Oct 04 - 8th Gen Member (Ma Fan) joined Team NII
  • (Members Count: 24) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Ge JiaHui, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Oct 07 -《以爱之名》Premiere Show
 • Nov 02 -《以爱之名》Final Show
 • Nov 06 - Ge JiaHui moved to hiatus
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Nov 11 -《以爱之名 2.0》Premiere Show
 • Dec 15
  • Ju JingYi promoted to SNH48 Group Star Palace
  • Zhou Yi moved to hiatus
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue

2018

 • Jan 24 - Gong ShiQi, Zeng YanFen moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Feb 03 - SNH48 Team Shuffle
  • Guo QianYun, Hao WanQing, Liu PeiXin, Tao BoEr, Xie Ni, Yan JiaoJun, Zhang Yi transferred to Team NII
  • Lin SiYi, Li YiTong, Wan LiNa transferred to Team HII
  • Ma Fan transferred to Team Ft
  • Huang TongYang, Liu Ying demoted to SNH48 Trainee
  • Yi JiaAi appointed as Captain and He XiaoYu appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan JiaoJun, Yi JiaAi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Apr 27 - Team Ft Members Li MeiQi, Ma Fan, Zhang Xi hold a concurrency with Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan JiaoJun, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • May 17 - Xu Yi, Yan JiaoJun moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Aug 09 - Xu Yi returns to Team NII
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Sep 09 - 10th Gen Members (Liu Jie, Luan JiaYi, Zhou RuiLin) joined Team NII
  • (Members Count: 25) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Oct 01 - Guo QianYun, Hao WanQing, Liu JuZi, Liu PeiXin moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Oct 13 -《以爱之名 2.0》Final Show
 • Nov 02 -
  • 《N.E.W》Premiere Show
  • 11th Gen Member (Yan Qin) joined Team NII
  • Chen WenYan moved to hiatus
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Dec 29 - Tao BoEr moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Xie Ni, Xu Yi, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Li MeiQi, Lu TianHui, Ma Fan, Wang ShiMeng, Zhang Xi, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu transferred to Team NII
  • Xu Yi transferred to Idols Ft
  • Zhou RuiLin transferred to Overseas Trainee Team
  • Dong YanYun, Guo QianYun, Ge JiaHui, Liu JuZi, Meng Yue, Xu Zhen graduated from SNH48
   • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • May 04 -《N.E.W》Final Show
 • May 10 -《时之卷》Premiere Show
 • Sep 27 - Li MeiQi, Luan JiaYi moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • Nov 17
  • Overseas Trainee Zhou RuiLin transferred to Team NII
  • 13th Gen Member (Zhang RuiJie) joined Team NII
   • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu
 • Dec 14 -《N.E.W 2.0》Premiere Show
 • Dec 21 - Huang TingTing moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu

2020

 • Jan 10 - Ma Fan, Xie Ni moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Wang ShiMeng, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu
 • Jun 13 - Feng XinDuo, He XiaoYu, Wang ShiMeng, Yi JiaAi, Zhou RuiLin moved to hiatus
  • (Members Count: 14) Chen JiaYing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Yan Qin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • Sep 04 - SNH48 Group Restructuring Exercise
  • Bai XinYu, Chen QianNan, Hu XiaoHui, Liu ShuXian, Liu Xian, Qing YuWen, Su ShanShan, Zhang HuaiJin, Zhang XiaoYing transferred to Team NII from BEJ48
  • Yang YuXin transferred to Team NII from Idols Ft
  • Jiang ZhenYi transferred to Idols Ft
  • Chen JiaYing moved to hiatus
   • (Members Count: 22) Bai XinYu, Chen QianNan, Hu XiaoHui, Jin YingYue, Liu Jie, Liu ShuXian, Liu Xian, Lu TianHui, Lu Ting, Qing YuWen, Su ShanShan, Yan Qin, Yang YuXin, Zhang HuaiJin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang XiaoYing, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • Nov 29 - Zhang YuXin appointed as Captain

2021

 • Jun 10 - Jin YingYue moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Bai XinYu, Chen QianNan, Hu XiaoHui, Liu Jie, Liu ShuXian, Liu Xian, Lu TianHui, Lu Ting, Qing YuWen, Su ShanShan, Yan Qin, Yang YuXin, Zhang HuaiJin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang XiaoYing, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu

Stages by SNH48 Team NII
No Name Show Dates
NII1 剧场女神 (Goddess of the Theater) Nov 02 2013 - Apr 19 2014
NII2 逆流而上 (Forward Upward Circling) Apr 25 2014 - Oct 04 2014
NII3 前所未有 (Untrodden Field) Oct 11 2014 - Apr 18 2015
NII4 我的太阳 (My Sun) Apr 24 2015 - Jan 10 2016
NII5 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) Jan 15 2016 - Jul 16 2016
NII6 专属派对 (Exclusive Party) Jul 22 2016 - Sep 16 2017
NII7 以爱之名 (In the Name of Love) Oct 07 2017 - Nov 02 2017
NII7.5 以爱之名 2.0 (In the Name of Love 2.0) Nov 11 2017 - Oct 13 2018
NIIW1 N.E.W Nov 02 2018 - May 04 2019
NII8 时之卷 (Volume of Time) May 10 2019 - Jun 27 2021
NIIW1.5 N.E.W 2.0 Dec 14 2019 - Jan 05 2020
NII9 羽化成蝶 (Eclosion Into Butterflies) Jul 09 2021 - Now

Zp 10234.jpg
柏欣妤
Bai XinYu
Zp 10235.jpg
陈倩楠
Chen QianNan
Zp 10265.jpg
韩家乐
Han JiaLe
Zp 10118.jpg
胡晓慧
Hu XiaoHui
Zp 10201.jpg
刘洁
Liu Jie
Zp 10236.jpg
刘姝贤
Liu ShuXian
Zp 10237.jpg
刘闲
Liu Xian
Zp 10207.jpg
卢天惠
Lu TianHui
Zp 10238.jpg
青钰雯
Qing YuWen
Zp 10239.jpg
苏杉杉
Su ShanShan
Zp 10205.jpg
颜沁
Yan Qin
Zp 10249.jpg
杨宇馨
Yang YuXin
Zp 10240.jpg
张怀瑾
Zhang HuaiJin
Zp 10225.jpg
张睿婕
Zhang RuiJie
Zp 10195.jpg
张茜
Zhang Xi
Zp 10241.jpg
张笑盈
Zhang XiaoYing
Zp 10076.jpg
张雨鑫
Zhang YuXin
Zp 10209.jpg
赵佳蕊
Zhao JiaRui
Zp 10037.jpg
赵粤
Zhao Yue
Zp 10196.jpg
周诗雨
Zhou ShiYu
Advertisement