SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
SNH48 GROUP WIKI

戚予珠

Qi YuZhu

Team HII
SNH48 10th Gen


Zp 10199.jpg

Information

  • 昵称 (Nickname): 七七 (QiQi)
  • 生日 (Birthday): 1999-06-19
  • 岁数 (Age): 22 Years Old
  • 星座 (Constellation): 双子座 (Gemini)
  • 出生地 (Birthplace): 四川, 中国 (Sichuan, China)
  • 身高 (Height): 166 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 舞蹈 (Dance)、绘画 (Painting)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 游戏 (Games)、看电影 (Watching Movies)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina.jpg

来源 (Source)www.snh48.com


Member History

SNH48 10th Gen >> Team HII

2018


Team h logo.png Team HII
Captain Shen MengYao
Members Fei QinYuanFeng SiJiaHao JingYiJiang ShanJiang ShuTingLi JiaEn
Lin ShuQingLin SiYiShen MengYaoSun YuShanSun ZhenNiWang Yi
Xu YangYuZhuoYuan YiQiZhang ShiYunZhang XinZhang YueMing
Stages 青春派对手牵手偶像的黎明十八个闪耀瞬间
美丽世界New H Stars头号新闻橘色奇迹终极任务
Advertisement