SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
<< 7th General Election 9th General Election >>
SNH48 Group《世界的48种可能》第八届偶像年度人气总决选
SNH48 Group 8th General Election

Candidates (Total: 176)
SNH48 (80)
Team SII
(18)
Bian ChuXian, Chen YuZi, Duan YiXuan, Huang EnRu, Li Hui, Liu LiQian, Liu ZengYan, Ning Ke, Peng JiaMin, Shao XueCong, Shen XiaoAi, Sun Rui, Tian ShuLi, Wen JingJie, Yan MingJun, You Miao, Yuan YuZhen, Zhao TianYang
Team NII
(19)
Bai XinYu, Chen QianNan, Hu XiaoHui, Liu Jie, Liu ShuXian, Liu Xian, Lu TianHui, Qing YuWen, Su ShanShan, Yan Qin, Yang YuXin, Zhang HuaiJin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang XiaoYing, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu
Team HII
(18)
Fei QinYuan, Feng SiJia, Guo Shuang, Hao JingYi, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Lin Nan, Lin ShuQing, Lin SiYi, Shen MengYao, Sun YuShan, Sun ZhenNi, Wan LiNa, Wang Yi, Xu YangYuZhuo, Yuan YiQi, Zhang Xin
Team X
(16)
Chen Lin, He YangQingQing, Li XingYan, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Qu ChenYu, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yan Na, Yang BingYi
Trainees
(10)
Han JiaLe, Hong PeiYun, Lin JiaYi, Pan YingQi, Wu BoHan, Xu ShiQi, Yu JiaWei, Zhang RanRan, Zhang ShiYun, Zhang YueMing
GNZ48 (56)
Team G
(15)
Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xu ChuWen, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
Team NIII
(16)
Chen NanXi, Hong JingWen, Jiang YuHang, Liu Guo, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu Jing, Lv ManFei, Shi ZhiJun, Wu YuFei, Xian ShenNan, Xie AiLin, Yang RuoXi, Zeng Jia, Zhang Run, Zheng DanNi
Team Z
(18)
Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Gao WeiRan, Liang WanLin, Long YiRui, Ma XinYue, Nong YanPing, Tang LiJia, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Zi, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang ShuYu
Trainees
(7)
Chen HongYu, Wang Yan, Xiang YuJing, Xie LeiLei, Zheng YiWen, Zhou PeiXi, Zuo JingYuan
BEJ48 (16)
Chen ZhenZhen, Fan LuYuan, Hu XueYing, Huang XuanQi, Huang YanFei, Huang YiCi, Jin LuoSai, Qu MeiLin, Ren ManLin, Sun XiaoYan, Tang ChenWei, Wang DanNi, Zhang ChenYi, Zhang MengHui, Zhang ZhiJie, Zhou Xiang
CKG48 (23)
Cao LuDan, Chen NiYa, Diao Ying, Gao XueYi, Jiang Xin, Lai JunYi, Lei YuXiao, Liang JingJin, Liu YiHan, Mao YiHan, Pan Ying, Peng YuHan, Qiao YuZhen, Tian QianLan, Wang JiaYu, Wu JingJing, Wu XueYu, Yang YunHan, Zhang AiJing, Zhang YouNing, Zhao ZeHui, Zhou QianYu, Zuo Xin

SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止6月20日)
SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 20 Jun)

排名第1-16位
Position 1 to 16

 • X
  Song XinRan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • X
  Qi Jing
 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Hu XiaoHui
 • X
  Wang RuiQi
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • HII
  Zhang Xin
 • NII
  Zhou ShiYu
 • X
  Wang XiaoJia
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • HII
  Fei QinYuan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
 • SII
  Shao XueCong
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • G
  Chen Ke
 • HII
  Shen MengYao
 • BEJ48
  Ren ManLin
 • Z
  Yang KeLu
 • Z
  Fang Qi
 • SII
  Shen XiaoAi
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Tang LiJia
 • NIII
  Zheng DanNi
 • SII
  You Miao
 • NII
  Su ShanShan
 • G
  Lin Zhi
 • Z
  Liang WanLin
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • SII
  Liu ZengYan
 • NIII
  Hong JingWen
 • HII
  Lin ShuQing
 • BEJ48
  Qu MeiLin
 • Z
  Yang YuanYuan
 • NIII
  Yang RuoXi
 • HII
  Guo Shuang
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • X
  Wang FeiYan
 • CKG48
  Gao XueYi
 • Z
  Wang ZiXin
 • NII
  Bai XinYu
 • X
  Chen Lin
 • SII
  Ning Ke
 • NII
  Yan Qin
 • G
  Huang ChuYin
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • SII
  Duan YiXuan
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • HII
  Hao JingYi
 • BEJ48
  Huang YanFei
 • G
  Luo KeJia
 • Z
  Nong YanPing
 • SII
  Peng JiaMin
 • SNH48 Trainee
  Pan YingQi
 • G
  Ye ShuQi
 • G
  Zhu YiXin

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性速报 排名(截止6月27日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim 1st Preliminary Result (As of 27 Jun 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • X
  Song XinRan
 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Shen MengYao
 • NII
  Hu XiaoHui
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • X
  Qi Jing
 • SII
  Liu ZengYan
 • X
  Yang BingYi
 • HII
  Fei QinYuan
 • G
  Li ShanShan
 • NII
  Qing YuWen
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Su ShanShan
 • Z
  Fang Qi
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Zhang Xin
 • SII
  Yan MingJun
 • G
  Chen Ke
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • NII
  Liu ShuXian
 • Z
  Nong YanPing
 • Z
  Yang YuanYuan
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • Z
  Long YiRui
 • NII
  Zhou ShiYu
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Wang DanNi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • HII
  Li JiaEn
 • HII
  Jiang ShuTing
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • BEJ48
  Ren ManLin
 • Z
  Tang LiJia
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
 • X
  He YangQingQing
 • SII
  Shao XueCong
 • NII
  Yang YuXin
 • SII
  Ning Ke

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终速报 排名(截止6月27日晚场公演MC2)
  SNH48 GROUP 8th General Election 1st Preliminary Result (As of 27 Jun Evening Stage MC2)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • HII
  Yuan YiQi
  898,923
 • HII
  Shen MengYao
  505,705
 • X
  Song XinRan
  429,047
 • NII
  Zhou ShiYu
  419,710
 • SII
  Sun Rui
  380,253
 • NII
  Hu XiaoHui
  318,479
 • BEJ48
  Huang XuanQi
  251,783
 • HII
  Wang Yi
  203,126
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  202,031
 • NIII
  Wu YuFei
  175,444
 • X
  Qi Jing
  158,257
 • SII
  Liu ZengYan
  150,092
 • X
  Yang BingYi
  138,467
 • HII
  Fei QinYuan
  134,894
 • BEJ48
  Fan LuYuan
  128,467
 • G
  Zhu YiXin
  125,214
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NII
  Qing YuWen
  121,839
 • SII
  Yan MingJun
  118,799
 • SII
  You Miao
  114,262
 • G
  Li ShanShan
  113,966
 • NII
  Zhao JiaRui
  110,701
 • G
  Chen Ke
  110,122
 • X
  Wang RuiQi
  107,470
 • BEJ48
  Wang DanNi
  107,357
 • NII
  Su ShanShan
  106,499
 • Z
  Yang KeLu
  102,924
 • SII
  Shen XiaoAi
  101,059
 • Z
  Fang Qi
  99,721
 • BEJ48
  Zhou Xiang
  98,396
 • NII
  Liu ShuXian
  97,448
 • Z
  Liang WanLin
  96,670
 • NIII
  Liu QianQian
  96,575
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Jin LuoSai
  94,440
 • X
  Wang XiaoJia
  93,805
 • X
  He YangQingQing
  93,409
 • HII
  Lin ShuQing
  92,564
 • HII
  Zhang Xin
  92,266
 • SII
  Shao XueCong
  91,593
 • NIII
  Hong JingWen
  91,290
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
  90,952
 • NII
  Bai XinYu
  89,826
 • BEJ48
  Zhang MengHui
  88,190
 • NII
  Liu Jie
  86,554
 • NII
  Zhang Yi
  86,103
 • SII
  Zhao TianYang
  85,412
 • Z
  Nong YanPing
  84,561
 • SII
  Duan YiXuan
  84,052
 • CKG48
  Gao XueYi
  83,471
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • BEJ48
  Qu MeiLin
  82,942
 • Z
  Long YiRui
  82,302
 • HII
  Li JiaEn
  82,089
 • SII
  Ning Ke
  81,653
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
  81,477
 • HII
  Jiang ShuTing
  81,469
 • G
  Huang ChuYin
  81,010
 • Z
  Yang YuanYuan
  80,081
 • G
  Luo HanYue
  76,738
 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
  76,540

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月4日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 04 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • NII
  Zhou ShiYu
 • NII
  Hu XiaoHui
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Wang Yi
 • NIII
  Wu YuFei
 • X
  Qi Jing
 • G
  Zhu YiXin
 • NII
  Liu ShuXian
 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Wang XiaoJia
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • Z
  Tang LiJia
 • SII
  Liu ZengYan
 • X
  Yang BingYi
 • G
  Chen Ke
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Su ShanShan
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • NII
  Qing YuWen
 • SII
  Yan MingJun
 • NII
  Bai XinYu
 • G
  Li ShanShan
 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  You Miao
 • NIII
  Hong JingWen
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Wang DanNi
 • HII
  Lin ShuQing
 • NIII
  Liu QianQian
 • Z
  Fang Qi
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • SII
  Duan YiXuan
 • Z
  Liang WanLin
 • SII
  Shao XueCong
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • Z
  Yang YuanYuan
 • X
  He YangQingQing
 • Z
  Long YiRui
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Zhang Yi
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • CKG48
  Gao XueYi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • NII
  Liu Jie
 • HII
  Li JiaEn
 • SII
  Ning Ke
 • Z
  Nong YanPing
 • BEJ48
  Qu MeiLin
 • Z
  Wang ZiXin
 • NIII
  Zheng DanNi
 • SII
  Zhao TianYang

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月11日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 11 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Song XinRan
 • HII
  Shen MengYao
 • NII
  Zhou ShiYu
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • HII
  Wang Yi
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NII
  Hu XiaoHui
 • G
  Zhang QiongYu
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Wang XiaoJia
 • G
  Zeng AiJia
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • G
  Zhu YiXin
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Yang BingYi
 • NII
  Liu ShuXian
 • NIII
  Wu YuFei
 • X
  Qi Jing
 • Z
  Tang LiJia
 • NII
  Su ShanShan
 • G
  Chen Ke
 • SII
  Liu ZengYan
 • SII
  Shen XiaoAi
 • X
  Wang RuiQi
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • NII
  Zhao JiaRui
 • HII
  Li JiaEn
 • NIII
  Hong JingWen
 • SII
  You Miao
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • NII
  Qing YuWen
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Yang YuanYuan
 • G
  Li ShanShan
 • Z
  Yang KeLu
 • NII
  Bai XinYu
 • HII
  Lin ShuQing
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • HII
  Guo Shuang
 • Z
  Fang Qi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • NIII
  Liu QianQian
 • Z
  Long YiRui
 • NIII
  Liu LiFei
 • SII
  Duan YiXuan
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • X
  He YangQingQing
 • HII
  Jiang ShuTing
 • Z
  Liang WanLin
 • SII
  Shao XueCong
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • HII
  Sun ZhenNi
 • Z
  Wang ZiXin
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • NII
  Zhang YuXin

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性中报 排名(截止7月18日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim 2nd Preliminary Result (As of 18 Jul 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • NII
  Zhou ShiYu
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Wang Yi
 • Z
  Tang LiJia
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Fei QinYuan
 • G
  Zhang QiongYu
 • NII
  Hu XiaoHui
 • SII
  Duan YiXuan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NIII
  Liu LiFei
 • G
  Chen Ke
 • G
  Zhu YiXin
 • G
  Zeng AiJia
 • NII
  Su ShanShan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • Z
  Fang Qi
 • HII
  Sun ZhenNi
 • X
  Yang BingYi
 • SII
  Liu ZengYan
 • NII
  Liu ShuXian
 • HII
  Li JiaEn
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • Z
  Yang YuanYuan
 • X
  Qi Jing
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • HII
  Jiang Shan
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Nong YanPing
 • G
  Li ShanShan
 • X
  Wang RuiQi
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Zhang YuXin
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Wang ZiXin
 • HII
  Lin ShuQing

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终中报 排名(截止7月18日晚场公演MC2)
  SNH48 GROUP 8th General Election 2nd Preliminary Result (As of 18 Jul Evening Stage MC2)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
  1,842,482
 • HII
  Shen MengYao
  1,374,358
 • HII
  Yuan YiQi
  1,282,990
 • X
  Song XinRan
  1,050,792
 • SII
  Duan YiXuan
  846,206
 • HII
  Wang Yi
  825,871
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  805,525
 • NII
  Zhou ShiYu
  724,179
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  703,099
 • HII
  Zhang Xin
  583,265
 • HII
  Fei QinYuan
  564,874
 • Z
  Tang LiJia
  564,035
 • X
  Wang XiaoJia
  536,467
 • G
  Zhang QiongYu
  520,006
 • NIII
  Zheng DanNi
  486,433
 • G
  Chen Ke
  475,950
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NII
  Hu XiaoHui
  465,606
 • NIII
  Liu LiFei
  426,512
 • X
  Yang BingYi
  422,229
 • NII
  Su ShanShan
  399,660
 • G
  Zhu YiXin
  366,111
 • G
  Zeng AiJia
  342,452
 • HII
  Sun ZhenNi
  334,631
 • NII
  Liu ShuXian
  334,062
 • HII
  Li JiaEn
  313,628
 • SII
  Liu ZengYan
  309,511
 • BEJ48
  Huang XuanQi
  304,538
 • Z
  Fang Qi
  258,459
 • NIII
  Hong JingWen
  250,542
 • NIII
  Wu YuFei
  232,627
 • Z
  Yang YuanYuan
  216,636
 • X
  Qi Jing
  204,821
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • Z
  Long YiRui
  199,606
 • SII
  Shen XiaoAi
  197,954
 • HII
  Jiang ShuTing
  196,802
 • HII
  Jiang Shan
  195,233
 • NII
  Zhang YuXin
  195,230
 • G
  Li ShanShan
  188,180
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
  185,460
 • NII
  Zhao JiaRui
  183,954
 • X
  Wang RuiQi
  181,408
 • Z
  Yang KeLu
  181,182
 • NII
  Qing YuWen
  172,123
 • Z
  Nong YanPing
  170,556
 • SII
  You Miao
  169,633
 • HII
  Lin ShuQing
  165,313
 • NII
  Bai XinYu
  160,930
 • SII
  Yan MingJun
  158,309
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • HII
  Guo Shuang
  158,247
 • Z
  Wang ZiXin
  154,532
 • BEJ48
  Fan LuYuan
  150,211
 • BEJ48
  Wang DanNi
  146,584
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
  141,030
 • BEJ48
  Zhang MengHui
  135,121
 • G
  Luo HanYue
  125,975
 • NIII
  Liu QianQian
  125,951
 • BEJ48
  Zhou Xiang
  120,265
 • Z
  Liang WanLin
  114,474

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月25日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 25 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Shen MengYao
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Song XinRan
 • SII
  Duan YiXuan
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NII
  Zhou ShiYu
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Fei QinYuan
 • Z
  Tang LiJia
 • G
  Zhang QiongYu
 • G
  Chen Ke
 • NIII
  Zheng DanNi
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • X
  Yang BingYi
 • NII
  Hu XiaoHui
 • NIII
  Liu LiFei
 • NII
  Su ShanShan
 • NII
  Liu ShuXian
 • G
  Zhu YiXin
 • G
  Zeng AiJia
 • X
  Qi Jing
 • HII
  Sun ZhenNi
 • HII
  Li JiaEn
 • SII
  Liu ZengYan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • Z
  Fang Qi
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • SII
  Shen XiaoAi
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • Z
  Yang YuanYuan
 • G
  Li ShanShan
 • HII
  Jiang ShuTing
 • HII
  Jiang Shan
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Yang KeLu
 • NII
  Zhang YuXin
 • NII
  Zhao JiaRui
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Bai XinYu
 • HII
  Lin ShuQing
 • NII
  Qing YuWen
 • Z
  Nong YanPing
 • Z
  Wang ZiXin
 • SII
  Yan MingJun
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • HII
  Guo Shuang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • G
  Luo HanYue
 • NIII
  Liu QianQian
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Zhou Xiang

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止8月1日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 01 Aug)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • HII
  Wang Yi
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • SII
  Duan YiXuan
 • NII
  Zhou ShiYu
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Yang BingYi
 • Z
  Tang LiJia
 • X
  Wang XiaoJia
 • NIII
  Zheng DanNi
 • G
  Chen Ke
 • HII
  Fei QinYuan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • G
  Zhang QiongYu
 • G
  Zhu YiXin
 • NII
  Hu XiaoHui
 • G
  Zeng AiJia
 • NIII
  Liu LiFei
 • NII
  Su ShanShan
 • NII
  Liu ShuXian
 • X
  Qi Jing
 • HII
  Sun ZhenNi
 • SII
  Liu ZengYan
 • HII
  Li JiaEn
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • Z
  Fang Qi
 • NIII
  Wu YuFei
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NIII
  Hong JingWen
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • Z
  Yang YuanYuan
 • Z
  Yang KeLu
 • Z
  Long YiRui
 • HII
  Jiang Shan
 • HII
  Jiang ShuTing
 • G
  Li ShanShan
 • NII
  Zhang YuXin
 • NII
  Zhao JiaRui
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • SII
  You Miao
 • Z
  Nong YanPing
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • HII
  Lin ShuQing
 • X
  Wang RuiQi
 • HII
  Guo Shuang
 • NII
  Bai XinYu
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • G
  Luo HanYue
 • NIII
  Liu QianQian
 • NII
  Qing YuWen
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • Z
  Wang ZiXin
 • SII
  Yan MingJun
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Zhou Xiang

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性终报 排名(截止8月7日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim Final Result (As of 07 Aug 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • X
  Yang BingYi
 • SII
  Duan YiXuan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • HII
  Wang Yi
 • NII
  Zhou ShiYu
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Fei QinYuan
 • G
  Chen Ke
 • Z
  Tang LiJia
 • NIII
  Zheng DanNi
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • G
  Zhang QiongYu
 • NII
  Hu XiaoHui
 • NIII
  Liu LiFei
 • NII
  Su ShanShan
 • G
  Zhu YiXin
 • G
  Zeng AiJia
 • NII
  Liu ShuXian
 • SII
  Liu ZengYan
 • HII
  Sun ZhenNi
 • X
  Qi Jing
 • HII
  Li JiaEn
 • NIII
  Hong JingWen
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • SII
  Shen XiaoAi
 • Z
  Fang Qi
 • X
  Wang RuiQi
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • NIII
  Wu YuFei
 • HII
  Jiang Shan
 • Z
  Yang KeLu
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Yang YuanYuan
 • SII
  Yan MingJun
 • HII
  Jiang ShuTing
 • SII
  You Miao
 • G
  Li ShanShan
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • Z
  Wang ZiXin
 • HII
  Lin ShuQing
 • Z
  Nong YanPing
 • NII
  Zhang YuXin
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • HII
  Guo Shuang
 • 排名第49&50位
  Position 49 & 50

 • NII
  Qing YuWen
 • NII
  Zhao JiaRui

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终结果 排名(截止8月7日演唱会表演环节结束)
  SNH48 GROUP 8th General Election Final Result (As of 07 Aug Concert Performance Segment Ends)

  演唱会歌单
  Concert Setlist

  Overture

  M01. 别来无恙 (2020 Top Girls)

  M02. 未来会来 (2020 Under Girls)

  M03. 不问将来 (2020 Next Girls)

  M04. 异度空间 (BEJ48)

  M05. 新航路 (CKG48)

  M06. 骑士序曲 (BEJ48 & CKG48)

  M07. 背水一战 (GNZ48 Team Z)

  M08. 第48区 (GNZ48 Team NIII)

  M09. 森林法则 (GNZ48 Team G)

  M10. 逆转未来 (GNZ48)

  M11. 战歌 (SNH48 Team SII)

  M12. 未完成少女 (SNH48 Team NII)

  M13. 终极任务 (SNH48 Team HII)

  M14. X基因 (SNH48 TEAM X)

  M15. 花与火 (SNH48)

  M16. 怦然心动 (MV Senbatsu Members)

  M17. After Party (7SENSES)

  M18. 9 TO 9 (Wang XiaoJia, Jiang Yun)

  M19. SHOTS (SNH48 Team HII)

  M20. City Light (Lu Ting)

  M21. 自言自说 (Su ShanShan, Wang XiaoJia, Fei QinYuan, Zheng DanNi)

  M22. 触电 (Shen MengYao, Zuo JingYuan)

  M23. 黑与白 (Lin SiYi, Yang BingYi, Xu YangYuZhuo)

  M24. 女王殿下 (Song XinRan)

  M25. 花园舞曲 (Duan YiXuan, Zhang Xin, Yuan YiQi)

  M26. SUGARFREE (Sun Rui)

  M27. 给未来的我们 (All)

  M28. Shiny Boys Shiny Girls (JNR48)


  未入列TOP 148名的成员名单
  List of members who is not within TOP 148
  SNH48
  Team SII Bian ChuXian, Wen JingJie, Yuan YuZhen
  Team NII Zhang RuiJie
  Team HII Lin Nan, Wan LiNa
  Team X Li XingYan
  Trainees Yu JiaWei, Zhang RanRan
  GNZ48
  Team G Lin JiaPei, Yang QingYing
  Team NIII Jiang YuHang, Liu Guo
  Team Z Wang QianNuo
  Trainees Wang Yan, Xiang YuJing, Xie LeiLei, Zheng YiWen, Zhou PeiXi
  BEJ48
  NONE
  CKG48
  Diao Ying, Liang JingJin, Liu YiHan, Pan Ying, Peng YuHan, Qiao YuZhen, Tian QianLan, Zuo Xin

  TOP7潜力新人名单
  TOP 7 Newcomers

 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • SNH48 Trainee
  Wu BoHan
 • BEJ48
  Huang YiCi
 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
 • BEJ48
  Tang ChenWei
 • BEJ48
  Huang YanFei

 • 最终结果发布 梦想组成员
  Final Result Next Girls

  排名第48-41位
  Position 48 to 41

  48

  298,519

  张雨鑫

  Zhang YuXin
  SNH48
  Team NII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  32

  47

  299,982

  郭爽

  Guo Shuang
  SNH48
  Team HII
  CKG48 3rd Gen

  Last Year
  NEW

  46

  306,577

  青钰雯

  Qing YuWen
  SNH48
  Team NII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  22

  45

  310,860

  龙亦瑞

  Long YiRui
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  35

  44

  313,410

  赵佳蕊

  Zhao JiaRui
  SNH48
  Team NII
  SHY48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  43

  318,693

  林舒晴

  Lin ShuQing
  SNH48
  Team HII
  CKG48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  42

  319,127

  杨可璐

  Yang KeLu
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  41

  329,729

  蒋舒婷

  Jiang ShuTing
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  NEW

  排名第40-33位
  Position 40 to 33

  40

  333,524

  王秭歆

  Wang ZiXin
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  36

  39

  336,652

  闫明筠

  Yan MingJun
  SNH48
  Team SII
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  NEW

  38

  347,668

  杨媛媛

  Yang YuanYuan
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  37

  347,812

  王睿琦

  Wang RuiQi
  SNH48
  Team X
  SHY48 2nd Gen

  Last Year
  26

  36

  348,985

  黄宣绮

  Huang XuanQi
  BEJ48
  BEJ48 9th Gen

  Last Year
  NEW

  35

  353,010

  李姗姗

  Li ShanShan
  GNZ48
  Team G
  CKG48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  34

  367,488

  沈小爱

  Shen XiaoAi
  SNH48
  Team SII
  BEJ48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  33

  371,528

  柏欣妤

  Bai XinYu
  SNH48
  Team NII
  CKG48 1st Gen

  Last Year
  41

  最终结果发布 高飞组成员
  Final Result Under Girls

  排名第32-25位
  Position 32 to 25

  32

  388,314

  姜杉

  Jiang Shan
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  NEW

  31

  390,714

  吴羽霏

  Wu YuFei
  GNZ48
  Team NIII
  GNZ48 3rd Gen

  Last Year
  NEW

  30

  398,734

  由淼

  You Miao
  SNH48
  Team SII
  SNH48 13th Gen

  Last Year
  48

  29

  422,650

  洪静雯

  Hong JingWen
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  29

  28

  454,885

  李佳恩

  Li JiaEn
  SNH48
  Team HII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  20

  27

  460,983

  方琪

  Fang Qi
  GNZ48
  Team Z
  CKG48 3rd Gen

  Last Year
  25

  26

  471,153

  刘姝贤

  Liu ShuXian
  SNH48
  Team NII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  NEW

  25

  568,115

  刘增艳

  Liu ZengYan
  SNH48
  Team SII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  21

  排名第24-17位
  Position 24 to 17

  24

  582,483

  祁静

  Qi Jing
  SNH48
  Team X
  SNH48 7th Gen

  Last Year
  NEW

  23

  643,993

  孙珍妮

  Sun ZhenNi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  30

  22

  672,413

  苏杉杉

  Su ShanShan
  SNH48
  Team NII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  7

  21

  681,963

  刘力菲

  Liu LiFei
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  24

  20

  744,646

  胡晓慧

  Hu XiaoHui
  SNH48
  Team NII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  NEW

  19

  765,714

  曾艾佳

  Zeng AiJia
  GNZ48
  Team G
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  27

  18

  897,730

  朱怡欣

  Zhu YiXin
  GNZ48
  Team G
  GNZ48 2nd Gen

  Last Year
  28

  17

  913,196

  郑丹妮

  Zheng DanNi
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  15

  最终结果发布 星光组成员
  Final Result Top Girls

  排名第16-8位
  Position 16 to 8

  16

  1,024,328

  费沁源

  Fei QinYuan
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  14

  15

  1,096,560

  唐莉佳

  Tang LiJia
  GNZ48
  Team Z
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  19

  14

  1,099,041

  陈珂

  Chen Ke
  GNZ48
  Team G
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  17

  13

  1,144,328

  张琼予

  Zhang QiongYu
  GNZ48
  Team G
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  18

  12

  1,172,802

  周诗雨

  Zhou ShiYu
  SNH48
  Team NII
  SNH48 9th Gen

  Last Year
  40

  11

  1,278,487

  张昕

  Zhang Xin
  SNH48
  Team HII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  11

  10

  1,321,643

  左婧媛

  Zuo JingYuan
  GNZ48
  Trainee
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  8

  9

  1,347,924

  王奕

  Wang Yi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 8th Gen

  Last Year
  NEW

  8

  1,402,163

  王晓佳

  Wang XiaoJia
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  13

  排名第7-4位
  Position 7 to 4

  7

  1,476,698

  杨冰怡

  Yang BingYi
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  9

  6

  1,616,922

  许杨玉琢

  Xu YangYuZhuo
  SNH48
  Team HII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  10

  5

  1,711,427

  段艺璇

  Duan YiXuan
  SNH48
  Team SII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  6

  4

  2,136,261

  宋昕冉

  Song XinRan
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  3

  排名第3-1位
  Position 3 to 1

  3

  2,457,570

  沈梦瑶

  Shen MengYao
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  4

  2

  2,603,049

  袁一琦

  Yuan YiQi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 7th Gen

  Last Year
  12

  1

  3,123,409

  孙芮

  Sun Rui
  SNH48
  Team SII
  SNH48 2nd Gen

  Last Year
  1

  SNH48 Group General Election
  1st
  一心向前
  Winner: Wu ZheHan
  1st Runner-Up: Qiu XinYi • 2nd Runner-Up: Zhao JiaMin
  2nd
  梦想高飞
  Winner: Zhao JiaMin
  1st Runner-Up: Ju JingYi • 2nd Runner-Up: Li YiTong
  3rd
  比翼齐飞
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  4th
  我心翱翔
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  5th
  砥砺前行
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Huang TingTing • 2nd Runner-Up: Feng XinDuo
  6th
  新的旅程
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Mo Han • 2nd Runner-Up: Duan YiXuan
  7th
  创造炙热的青春
  Winner: Sun Rui
  1st Runner-Up: Lu Ting • 2nd Runner-Up: Song XinRan
  8th
  世界的48种可能
  Winner: Sun Rui
  1st Runner-Up: Yuan YiQi • 2nd Runner-Up: Shen MengYao
  Advertisement