SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
<< 6th General Election 8th General Election >>
SNH48 Group《创造炙热的青春》第七届偶像年度人气总决选
SNH48 Group 7th General Election

Candidates (Total: 176)
SNH48 (62)
Team SII
(10)
Chen YuZi, Jiang Yun, Liu LiQian, Liu ZengYan, Shao XueCong, Sun Rui, Wang QiuRu, Wen JingJie, You Miao, Yuan YuZhen
Team NII
(13)
Chen JiaYing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Yan Qin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu
Team HII
(21)
Chen Pan, Fei QinYuan, Guo Shuang, Hao JingYi, Hong PeiYun, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Li YuQian, Lin Nan, Lin ShuQing, Lin SiYi, Shen MengYao, Song YuShan, Sun ZhenNi, Wan LiNa, Wang XinYanTianTian, Wang Yi, Xu YangYuZhuo, Yuan YiQi, Zhang Xin
Team X
(18)
Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lv Yi, Pan LuYao, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu
BEJ48 (42)
Team B
(14)
Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu XiaoHui, Liu ShuXian, Lv Rui, Ning Ke, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zhao TianYang
Team E
(15)
Chen QianNan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Li Na, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie, Zheng YiFan
Team J
(11)
Bai XinYu, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Sun YuShan, Tang Lin, Yang Ye, Zhang HuaiJin, Zhou Xiang
Trainees
(2)
Wang DanNi, Zhang RuiYi
GNZ48 (52)
Team G
(18)
Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
Team NIII
(11)
Chen NanXi, Hong JingWen, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu Jing, Wu YuFei, Xian ShenNan, Xie AiLin, Xu JiaYin, Zhang Run, Zheng DanNi
Team Z
(14)
Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan
Trainees
(9)
Liu Guo, Ma XinYue, Mo Xin, Shi ZhuJun, Tang LiJia, Wu SiQi, Yang RuoXi, Zhang ShuYu, Zuo JingYuan
CKG48 (16)
Jiang Xin, Lai JunYi, Lei YuXiao, Li Hui, Liu YiHan, Mao YiHan, Qiao YuZhen, Tian QianLan, Wang JiaYu, Wang MengZhu, Wei XiaoYan, Wu XueYu, Yang YunHan, Zhang YouNing, Zhou QianYu, Zuo Xin
IDOLS Ft (4)
Gao WeiRan, Gao XueYi, Wang Zi, Yang YuXin

SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月5日)
SNH48 GROUP 7th General Election Weekly Ranking Result (As of 05 Jul)

排名第1-16位
Position 1 to 16

 • X
  Song XinRan
 • NII
  Lu Ting
 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Li XingYu
 • B
  Duan YiXuan
 • X
  Ran Wei
 • X
  Wang RuiQi
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
 • E
  Su ShanShan
 • X
  Yang BingYi
 • SII
  You Miao
 • G
  Xu ChuWen
 • CKG48
  Li Hui
 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Wang FeiYan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NIII
  Xie AiLin
 • G
  Liang Jiao
 • G
  Luo KeJia
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NII
  Zhou ShiYu
 • NII
  Zhang Xi
 • Z
  Liang Qiao
 • NIII
  Hong JingWen
 • NII
  Lu TianHui
 • SII
  Wen JingJie
 • Z
  Fang Qi
 • X
  Chen Lin
 • Z
  Liang WanLin
 • HII
  Hao JingYi
 • X
  Wang XiaoJia
 • J
  Jin LuoSai
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • HII
  Yuan YiQi
 • CKG48
  Lei YuXiao
 • J
  Sun YuShan
 • G
  Xie LeiLei
 • NII
  Yan Qin
 • Z
  Xie FeiFei
 • Z
  Nong YanPing
 • G
  Huang ChuYin
 • B
  Zhao TianYang
 • X
  Sun XinWen
 • J
  Yang Ye
 • E
  Ren ManLin
 • G
  Zhu YiXin
 • SII
  Jiang Yun
 • B
  Qu MeiLin
 • HII
  Lin ShuQing
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • J
  He YangQingQing
 • SII
  Liu ZengYan
 • G
  Luo HanYue
 • GNZ48 Trainee
  Mo Xin
 • HII
  Shen MengYao
 • CKG48
  Tian QianLan
 • G
  Xu HuiLing
 • J
  Zhang HuaiJin
 • NII
  Zhang Yi
 • J
  Zhou Xiang
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • NII
  Chen JiaYing
 • E
  Cheng YuLu
 • CKG48
  Jiang Xin
 • NII
  Jiang ZhenYi
 • HII
  Li YuQian
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • J
  Liu YiFei
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • E
  Ma YuLing
 • CKG48
  Mao YiHan
 • HII
  Song YuShan
 • X
  Wang JiaLing
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • CKG48
  Wu XueYu
 • NIII
  Xian ShenNan
 • NIII
  Xu JiaYin
 • E
  Xu SiYang
 • CKG48
  Yang YunHan
 • E
  Zheng YiFan
 • CKG48
  Zuo Xin

 • SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 速报 排名(截止7月12日)
  SNH48 GROUP 7th General Election 1st Preliminary Result (As of 12 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • NII
  Lu Ting
  603,907
 • X
  Song XinRan
  407,211
 • SII
  Sun Rui
  337,637
 • NIII
  Zheng DanNi
  112,221
 • E
  Su ShanShan
  103,244
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  88,915
 • HII
  Zhang Xin
  78,967
 • HII
  Fei QinYuan
  77,255
 • HII
  Lin SiYi
  74,322
 • G
  Chen Ke
  74,191
 • G
  Zhang QiongYu
  74,177
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
  73,547
 • X
  Ran Wei
  71,599
 • Z
  Liang WanLin
  67,589
 • G
  Zeng AiJia
  65,990
 • NIII
  Liu LiFei
  63,949
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NII
  Lu TianHui
  63,121
 • CKG48
  Li Hui
  61,533
 • X
  Li XingYu
  60,933
 • X
  Wang RuiQi
  60,222
 • Z
  Fang Qi
  58,867
 • NII
  Zhang Xi
  57,091
 • X
  Yang BingYi
  56,449
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
  55,807
 • J
  Bai XinYu
  54,876
 • X
  Wang XiaoJia
  54,350
 • NIII
  Hong JingWen
  54,236
 • IDFT
  Yang YuXin
  53,953
 • HII
  Yuan YiQi
  52,389
 • B
  Duan YiXuan
  51,738
 • J
  He YangQingQing
  51,613
 • HII
  Jiang ShuTing
  50,896
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • G
  Xu ChuWen
  50,861
 • G
  Luo KeJia
  50,212
 • SII
  Liu ZengYan
  49,198
 • SII
  You Miao
  48,557
 • G
  Zhu YiXin
  47,819
 • Z
  Wang ZiXin
  46,909
 • B
  Shen XiaoAi
  45,116
 • NIII
  Xie AiLin
  44,932
 • NII
  Zhou ShiYu
  44,107
 • X
  Qi Jing
  43,671
 • NII
  Liu Jie
  43,247
 • B
  Cheng Ge
  43,097
 • X
  Wang FeiYan
  42,018
 • NII
  Jin YingYue
  41,821
 • B
  Qing YuWen
  40,923
 • CKG48
  Tian QianLan
  40,738
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • CKG48
  Lei YuXiao
  38,850
 • Z
  Liang Qiao
  38,026
 • NII
  Yan Qin
  37,485
 • B
  Zhao TianYang
  37,148
 • NII
  Zhang Yi
  36,942
 • G
  Liang Jiao
  35,868
 • NIII
  Wu YuFei
  32,965
 • HII
  Sun ZhenNi
  30,088
 • Z
  Yang YuanYuan
  30,033
 • E
  Peng JiaMin
  29,688
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • NII
  Chen JiaYing
 • CKG48
  Jiang Xin
 • NII
  Jiang ZhenYi
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • CKG48
  Mao YiHan
 • HII
  Song YuShan
 • Z
  Wang CuiFei
 • BEJ48 Trainee
  Wang DanNi
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • E
  Wang YuLan
 • CKG48
  Wei XiaoYan
 • NIII
  Xian ShenNan
 • X
  Xie TianYi
 • NIII
  Xu JiaYin
 • G
  Yang QingYing
 • CKG48
  Yang YunHan
 • SII
  Yuan YuZhen
 • NII
  Zhang RuiJie
 • E
  Zheng YiFan
 • 单周票数增长榜前7名
  TOP 7 Single-Week Vote Growth Ranking

 • NII
  Lu Ting
  441,300
 • X
  Song XinRan
  241,680
 • SII
  Sun Rui
  237,863
 • NIII
  Zheng DanNi
  105,571
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
  70,740
 • G
  Zhang QiongYu
  67,202
 • HII
  Lin SiYi
  66,272
 • BEJ48 TOP 16

 • E
  Su ShanShan
  103,244 (5)
 • J
  Bai XinYu
  54,876 (25)
 • B
  Duan YiXuan
  51,738 (30)
 • J
  He YangQingQing
  51,613 (31)
 • B
  Shen XiaoAi
  45,116 (39)
 • B
  Cheng Ge
  43,097 (44)
 • B
  Qing YuWen
  40,923 (47)
 • B
  Zhao TianYang
  37,148 (52)
 • E
  Peng JiaMin
  29,688 (58)
 • J
  Liu Xian
  -
 • J
  Yang Ye
  -
 • B
  Qu MeiLin
  -
 • J
  Zhang HuaiJin
  -
 • J
  Zhou Xiang
  -
 • B
  Tian ShuLi
  -
 • J
  Jin LuoSai
  -
 • GNZ48 TOP 16

 • NIII
  Zheng DanNi
  112,221 (4)
 • G
  Chen Ke
  74,191 (10)
 • G
  Zhang QiongYu
  74,177 (11)
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
  73,547 (12)
 • Z
  Liang WanLin
  67,589 (14)
 • G
  Zeng AiJia
  65,990 (15)
 • NIII
  Liu LiFei
  63,949 (16)
 • Z
  Fang Qi
  58,867 (21)
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
  55,807 (24)
 • NIII
  Hong JingWen
  54,236 (27)
 • G
  Xu ChuWen
  50,861 (33)
 • G
  Luo KeJia
  50,212 (34)
 • G
  Zhu YiXin
  47,819 (37)
 • Z
  Wang ZiXin
  46,909 (38)
 • NIII
  Xie AiLin
  44,932 (40)
 • Z
  Liang Qiao
  38,026 (50)
 • CKG48 TOP 7

 • Li Hui
  61,533 (18)
 • Tian QianLan
  40,738 (48)
 • Lei YuXiao
  38,850 (49)
 • Liu YiHan
  -
 • Wu XueYu
  -
 • Zhou QianYu
  -
 • Wang MengZhu
  -

 • SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月19日)
  SNH48 GROUP 7th General Election Weekly Ranking Result (As of 19 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • NII
  Lu Ting
 • X
  Song XinRan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • HII
  Zhang Xin
 • G
  Xie LeiLei
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Shen MengYao
 • G
  Zhang QiongYu
 • E
  Su ShanShan
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Wang XiaoJia
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • SII
  Liu ZengYan
 • G
  Chen Ke
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • HII
  Lin SiYi
 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Wang RuiQi
 • X
  Ran Wei
 • G
  Zeng AiJia
 • SII
  You Miao
 • Z
  Fang Qi
 • NIII
  Liu LiFei
 • Z
  Liang WanLin
 • NII
  Lu TianHui
 • X
  Yang BingYi
 • CKG48
  Li Hui
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
 • G
  Zhu YiXin
 • B
  Qing YuWen
 • X
  Li XingYu
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • NII
  Zhang Xi
 • NIII
  Hong JingWen
 • J
  Bai XinYu
 • B
  Duan YiXuan
 • HII
  Jiang ShuTing
 • IDFT
  Yang YuXin
 • J
  He YangQingQing
 • G
  Xu ChuWen
 • G
  Luo KeJia
 • Z
  Wang ZiXin
 • B
  Shen XiaoAi
 • NII
  Liu Jie
 • NIII
  Xie AiLin
 • X
  Qi Jing
 • NII
  Zhou ShiYu
 • NIII
  Liu QianQian
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • B
  Cheng Ge
 • NII
  Jin YingYue
 • CKG48
  Lei YuXiao
 • G
  Liang Jiao
 • Z
  Liang Qiao
 • HII
  Sun ZhenNi
 • CKG48
  Tian QianLan
 • X
  Wang FeiYan
 • NII
  Zhang Yi
 • B
  Zhao TianYang
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • NII
  Chen JiaYing
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • CKG48
  Lai JunYi
 • B
  Lv Rui
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • CKG48
  Mao YiHan
 • HII
  Song YuShan
 • Z
  Wang CuiFei
 • BEJ48 Trainee
  Wang DanNi
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • E
  Wang YuLan
 • IDFT
  Wang Zi
 • CKG48
  Wei XiaoYan
 • NIII
  Xian ShenNan
 • NIII
  Xu JiaYin
 • G
  Yang QingYing
 • CKG48
  Yang YunHan
 • NII
  Zhang RuiJie
 • E
  Zheng YiFan
 • CKG48
  Zuo Xin
 • 单周票数增长榜前7名
  TOP 7 Single-Week Vote Growth Ranking

 • SII
  Sun Rui
  601,210
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  139,586
 • G
  Xie LeiLei
  111,532
 • HII
  Shen MengYao
  90,916
 • HII
  Zhang Xin
  56,051
 • HII
  Yuan YiQi
  52,542
 • X
  Wang XiaoJia
  46,746

 • SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月26日)
  SNH48 GROUP 7th General Election Weekly Ranking Result (As of 26 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • NII
  Lu Ting
 • X
  Song XinRan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • HII
  Shen MengYao
 • B
  Duan YiXuan
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Lin SiYi
 • G
  Xie LeiLei
 • G
  Zhang QiongYu
 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Yang BingYi
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Wang XiaoJia
 • NIII
  Liu LiFei
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • E
  Su ShanShan
 • HII
  Yuan YiQi
 • G
  Chen Ke
 • SII
  Liu ZengYan
 • X
  Wang RuiQi
 • X
  Ran Wei
 • Z
  Fang Qi
 • G
  Zeng AiJia
 • SII
  You Miao
 • CKG48
  Li Hui
 • Z
  Liang WanLin
 • NII
  Lu TianHui
 • J
  Bai XinYu
 • G
  Xu ChuWen
 • B
  Qing YuWen
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • G
  Zhu YiXin
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
 • NII
  Zhou ShiYu
 • X
  Li XingYu
 • NII
  Zhang Xi
 • B
  Shen XiaoAi
 • NIII
  Hong JingWen
 • SII
  Jiang Yun
 • NII
  Jin YingYue
 • HII
  Jiang ShuTing
 • IDFT
  Yang YuXin
 • HII
  Li JiaEn
 • J
  He YangQingQing
 • X
  Qi Jing
 • Z
  Wang ZiXin
 • G
  Luo KeJia
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • X
  Chen Lin
 • B
  Cheng Ge
 • NII
  Liu Jie
 • NIII
  Liu QianQian
 • HII
  Sun ZhenNi
 • X
  Wang FeiYan
 • NIII
  Wu YuFei
 • NIII
  Xie AiLin
 • NII
  Zhang Yi
 • NII
  Zhang YuXin
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • E
  Cheng YuLu
 • SII
  Chen YuZi
 • HII
  Hong PeiYun
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • B
  Lv Rui
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • CKG48
  Mao YiHan
 • B
  Sun XiaoYan
 • Z
  Wang CuiFei
 • BEJ48 Trainee
  Wang DanNi
 • CKG48
  Wang JiaYu
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • CKG48
  Wei XiaoYan
 • NIII
  Xian ShenNan
 • NIII
  Xu JiaYin
 • G
  Yang QingYing
 • CKG48
  Yang YunHan
 • CKG48
  Zhang YouNing
 • CKG48
  Zhou QianYu
 • CKG48
  Zuo Xin
 • 单周票数增长榜前7名
  TOP 7 Single-Week Vote Growth Ranking

 • B
  Duan YiXuan
  158,707
 • X
  Song XinRan
  105,190
 • HII
  Shen MengYao
  104,918
 • SII
  Sun Rui
  97,781
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  95,996
 • HII
  Lin SiYi
  93,946
 • NIII
  Zheng DanNi
  81,771

 • SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 中报 排名(截止8月2日)
  SNH48 GROUP 7th General Election 2nd Preliminary Result (As of 02 Aug)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
  2,213,959
 • NII
  Lu Ting
  1,714,476
 • X
  Song XinRan
  658,587
 • HII
  Shen MengYao
  497,680
 • B
  Duan YiXuan
  373,159
 • E
  Su ShanShan
  361,655
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  288,286
 • HII
  Fei QinYuan
  255,186
 • HII
  Yuan YiQi
  250,083
 • NIII
  Zheng DanNi
  247,709
 • HII
  Lin SiYi
  247,678
 • X
  Wang XiaoJia
  243,168
 • G
  Xie LeiLei
  241,461
 • G
  Chen Ke
  235,841
 • G
  Zhang QiongYu
  190,033
 • HII
  Zhang Xin
  178,262
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • X
  Yang BingYi
  167,055
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
  162,776
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  149,555
 • NIII
  Liu LiFei
  147,174
 • B
  Qing YuWen
  141,071
 • X
  Wang RuiQi
  129,062
 • SII
  Liu ZengYan
  124,035
 • G
  Zeng AiJia
  121,815
 • HII
  Li JiaEn
  120,878
 • X
  Ran Wei
  111,959
 • Z
  Fang Qi
  108,438
 • NIII
  Hong JingWen
  107,619
 • Z
  Liang WanLin
  104,156
 • SII
  You Miao
  94,679
 • J
  Bai XinYu
  91,723
 • NII
  Zhang YuXin
  90,732
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • CKG48
  Li Hui
  87,807
 • Z
  Wang ZiXin
  87,748
 • NII
  Zhang Yi
  87,362
 • HII
  Sun ZhenNi
  87,135
 • G
  Zhu YiXin
  85,699
 • B
  Shen XiaoAi
  85,326
 • NII
  Zhou ShiYu
  84,770
 • NII
  Lu TianHui
  84,454
 • G
  Xu ChuWen
  80,797
 • HII
  Jiang ShuTing
  80,128
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
  79,891
 • X
  Li XingYu
  78,795
 • X
  Qi Jing
  78,278
 • J
  Yang Ye
  77,805
 • NIII
  Liu QianQian
  76,245
 • B
  Tian ShuLi
  71,075
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • NII
  Zhang Xi
  69,991
 • HII
  Jiang Shan
  66,538
 • NII
  Jin YingYue
  63,324
 • SII
  Jiang Yun
  62,218
 • X
  Chen Lin
  60,727
 • J
  Zhang HuaiJin
  55,678
 • J
  Huang EnRu
  55,133
 • IDFT
  Yang YuXin
  54,921
 • J
  He YangQingQing
  54,773
 • Z
  Long YiRui
  53,721
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • NII
  Chen JiaYing
 • E
  Cheng YuLu
 • IDFT
  Gao WeiRan
 • IDFT
  Gao XueYi
 • NII
  Jiang ZhenYi
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • B
  Lv Rui
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • CKG48
  Mao YiHan
 • Z
  Wang CuiFei
 • BEJ48 Trainee
  Wang DanNi
 • CKG48
  Wang JiaYu
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • CKG48
  Wei XiaoYan
 • NIII
  Xu JiaYin
 • CKG48
  Yang YunHan
 • X
  Zhang JiaYu
 • BEJ48 Trainee
  Zhang RuiYi
 • CKG48
  Zuo Xin
 • E
  Zheng YiFan
 • 单周票数增长榜前7名
  TOP 7 Single-Week Vote Growth Ranking

 • SII
  Sun Rui
  1,177,331
 • NII
  Lu Ting
  1,066,308
 • HII
  Shen MengYao
  272,473
 • E
  Su ShanShan
  250,261
 • B
  Duan YiXuan
  158,387
 • HII
  Yuan YiQi
  143,651
 • X
  Song XinRan
  143,154
 • BEJ48 TOP 16

 • B
  Duan YiXuan
  373,159 (5)
 • E
  Su ShanShan
  361,655 (6)
 • B
  Qing YuWen
  141,071 (21)
 • J
  Bai XinYu
  91,723 (31)
 • B
  Shen XiaoAi
  85,326 (38)
 • J
  Yang Ye
  77,805 (46)
 • B
  Tian ShuLi
  71,075 (48)
 • J
  Zhang HuaiJin
  55,678 (53)
 • J
  Huang EnRu
  55,133 (54)
 • J
  He YangQingQing
  54,773 (57)
 • B
  Hu XiaoHui
  -
 • J
  Liu Xian
  -
 • B
  Cheng Ge
  -
 • B
  Zhao TianYang
  -
 • E
  Ma YuLing
  -
 • E
  Peng JiaMin
  -
 • GNZ48 TOP 16

 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  288,286 (7)
 • NIII
  Zheng DanNi
  247,709 (10)
 • G
  Xie LeiLei
  241,461 (13)
 • G
  Chen Ke
  235,841 (14)
 • G
  Zhang QiongYu
  190,033 (15)
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
  162,776 (18)
 • NIII
  Liu LiFei
  147,174 (20)
 • G
  Zeng AiJia
  121,815 (24)
 • Z
  Fang Qi
  108,438 (27)
 • NIII
  Hong JingWen
  107,619 (28)
 • Z
  Liang WanLin
  104,156 (29)
 • Z
  Wang ZiXin
  87,748 (34)
 • G
  Zhu YiXin
  85,699 (37)
 • G
  Xu ChuWen
  80,797 (41)
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
  79,891 (43)
 • NIII
  Liu QianQian
  76,245 (47)
 • CKG48 TOP 7

 • Li Hui
  87,807 (33)
 • Lei YuXiao
  -
 • Tian QianLan
  -
 • Liu YiHan
  -
 • Wang MengZhu
  -
 • Wu XueYu
  -
 • Lai JunYi
  -

 • SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止8月9日)
  SNH48 GROUP 7th General Election Weekly Ranking Result (As of 09 Aug)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • NII
  Lu Ting
 • X
  Song XinRan
 • B
  Duan YiXuan
 • HII
  Shen MengYao
 • HII
  Lin SiYi
 • E
  Su ShanShan
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • HII
  Fei QinYuan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • NIII
  Zheng DanNi
 • G
  Chen Ke
 • G
  Xie LeiLei
 • G
  Zhang QiongYu
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • X
  Yang BingYi
 • HII
  Zhang Xin
 • SII
  Liu ZengYan
 • GNZ48 Trainee
  Tang LiJia
 • SII
  Jiang Yun
 • NIII
  Liu LiFei
 • B
  Qing YuWen
 • HII
  Li JiaEn
 • X
  Wang RuiQi
 • X
  Ran Wei
 • G
  Zeng AiJia
 • HII
  Sun ZhenNi
 • NIII
  Hong JingWen
 • Z
  Liang WanLin
 • Z
  Fang Qi
 • J
  Bai XinYu
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • G
  Xu ChuWen
 • SII
  You Miao
 • NII
  Jin YingYue
 • CKG48
  Li Hui
 • NII
  Zhang Yi
 • NII
  Zhou ShiYu
 • Z
  Wang ZiXin
 • X
  Chen Lin
 • G
  Zhu YiXin
 • NII
  Zhang YuXin
 • B
  Shen XiaoAi
 • NII
  Lu TianHui
 • J
  Yang Ye
 • NIII
  Liu QianQian
 • X
  Qi Jing
 • HII
  Jiang Shan
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • B
  Hu XiaoHui
 • J
  Huang EnRu
 • HII
  Jiang ShuTing
 • X
  Li XingYu
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Nong YanPing
 • GNZ48 Trainee
  Shi ZhuJun
 • B
  Tian ShuLi
 • J
  Zhang HuaiJin
 • NII
  Zhang Xi
 • 最后20名(按姓名排序)
  Last 20 Positions (In Alphabetical Order)

 • SII
  Chen YuZi
 • IDFT
  Gao XueYi
 • NII
  Jiang ZhenYi
 • GNZ48 Trainee
  Liu Guo
 • B
  Lv Rui
 • GNZ48 Trainee
  Ma XinYue
 • CKG48
  Mao YiHan
 • Z
  Wang CuiFei
 • BEJ48 Trainee
  Wang DanNi
 • X
  Wang JiaLing
 • CKG48
  Wang JiaYu
 • HII
  Wang XinYanTianTian
 • CKG48
  Wei XiaoYan
 • NIII
  Xu JiaYin
 • CKG48
  Yang YunHan
 • X
  Zhang JiaYu
 • BEJ48 Trainee
  Zhang RuiYi
 • GNZ48 Trainee
  Zhang ShuYu
 • CKG48
  Zuo Xin
 • E
  Zheng YiFan
 • 单周票数增长榜前7名
  TOP 7 Single-Week Vote Growth Ranking

 • HII
  Lin SiYi
  218,675
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  181,946
 • B
  Duan YiXuan
  151,603
 • X
  Song XinRan
  133,618
 • HII
  Yuan YiQi
  119,812
 • X
  Wang XiaoJia
  103,227
 • SII
  Jiang Yun
  97,845

 • 未能参加总决选演唱会的28名成员名单
  List of 28 members who could not attend the election concert
  SNH48
  Team SII Chen YuZi
  Team NII Chen JiaYing, Jiang ZhenYi, Zhang RuiJie
  Team HII Hong PeiYun, Wang XinYanTianTian
  Team X Pan LuYao, Wang JiaLing, Zhang JiaYu
  BEJ48
  Team B Lv Rui
  Team E Zheng YiFan
  Trainees Wang DanNi, Zhang RuiYi
  GNZ48
  Team G Yang QingYing
  Team NIII Xu JiaYin
  Team Z Wang CuiFei
  Trainees Liu Guo, Ma XinYue, Mo Xin, Zhang ShuYu
  IDOLS Ft
  CKG48 Lai JunYi, Mao YiHan, Wang JiaYu, Wei XiaoYan, Yang YunHan, Zhang YouNing, Zuo Xin
  IDOLS Ft Gao XueYi

  SNH48 GROUP 第七届偶像年度人气总决选 最终结果 排名(截止8月15日)
  SNH48 GROUP 7th General Election Final Result (As of 15 Aug)

  演唱会歌单
  Concert Setlist

  Overture

  M01. 时间的歌 (2019 Top Girls) (Li YiTong participated via a special VCR)

  M02. 夏日柠檬船 (GNZ48 Team Z)

  M03. 梦想岛 (GNZ48 Team NIII)

  M04. 盛夏好声音 (GNZ48 Team G)

  M05. 你所不知道的我 (GNZ48)

  M06. 希望之光 (BEJ48 Team E)

  M07. 翅膀 (BEJ48 Team J)

  M08. Be A Fighter (BEJ48 Team B)

  M09. 表演季 (CKG48)

  M10. 春日 (SNH48 Team NII)

  M11. Lalala (SNH48 Team SII)

  M12. 遥远的梦 (SNH48 Team HII)

  M13. 冬日 (SNH48 Team X)

  M14. The Shadows (7SENSES)

  M15. 你最最最重要 (Produce Camp 2020 Participants)

  M16. Yes! Ok! (Youth With You 2 Participants)

  M17. 花园舞曲 (We Are Blazing Participants)

  M18. 有你 (2019 Next Girls)

  M19. 勇不勇敢 (2019 Under Girls)

  M20. Gravity (Duan YiXuan)

  M21. Black Baccara (Kong XiaoYin, Chen Ke, Su ShanShan)

  M22. 幻 (Song XinRan, Tang LiJia, Fei QinYuan)

  M23. 黑天鹅 (Zhang YuGe, Sun Rui)

  M24. 深海之声 (Wu ZheHan, Liu LiFei, Shen MengYao)

  M25. 爱未央 (Xu JiaQi, Dai Meng)

  M26. 远方的海 (Mo Han)

  M27. 天晴了 (All feat. JNR48)

  M28. 雨季之后 (JNR48)

  最终结果发布 梦想组成员
  Final Result Next Girls

  排名第48-41位
  Position 48 to 41

  48

  142,386

  由淼

  You Miao
  SNH48
  Team SII
  SNH48 13th Gen

  Last Year
  NEW

  47

  145,885

  张怡

  Zhang Yi
  SNH48
  Team NII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  NEW

  46

  147,783

  陈琳

  Chen Lin
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  NEW

  45

  151,933

  金莹玥

  Jin YingYue
  SNH48
  Team NII
  SNH48 8th Gen

  Last Year
  NEW

  44

  153,414

  卢天惠

  Lu TianHui
  SNH48
  Team NII
  SHY48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  43

  153,858

  田姝丽

  Tian ShuLi
  BEJ48
  Team B
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  NEW

  42

  153,991

  徐楚雯

  Xu ChuWen
  GNZ48
  Team G
  CKG48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  41

  158,987

  柏欣妤

  Bai XinYu
  BEJ48
  Team J
  CKG48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  排名第40-33位
  Position 40 to 33

  40

  160,075

  周诗雨

  Zhou ShiYu
  SNH48
  Team NII
  SNH48 9th Gen

  Last Year
  27

  39

  167,489

  梁婉琳

  Liang WanLin
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 3rd Gen

  Last Year
  NEW

  38

  169,944

  冉蔚

  Ran Wei
  SNH48
  Team X
  CKG48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  37

  172,820

  陈倩楠

  Chen QianNan
  BEJ48
  Team E
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  48

  36

  176,773

  王秭歆

  Wang ZiXin
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  35

  177,187

  龙亦瑞

  Long YiRui
  GNZ48
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  34

  178,765

  杨晔

  Yang Ye
  BEJ48
  Team J
  BEJ48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  33

  181,422

  刘胜男

  Liu ShengNan
  BEJ48
  Team E
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  35

  最终结果发布 高飞组成员
  Final Result Under Girls

  排名第32-25位
  Position 32 to 25

  32

  182,748

  张雨鑫

  Zhang YuXin
  SNH48
  Team NII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  32

  31

  185,857

  李慧

  Li Hui
  CKG48
  SHY48 1st Gen

  Last Year
  NEW

  30

  195,908

  孙珍妮

  Sun ZhenNi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  NEW

  29

  196,906

  洪静雯

  Hong JingWen
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  NEW

  28

  200,337

  朱怡欣

  Zhu YiXin
  GNZ48
  Team G
  GNZ48 2nd Gen

  Last Year
  45

  27

  201,348

  曾艾佳

  Zeng AiJia
  GNZ48
  Team G
  GNZ48 2nd Gen

  Last Year
  37

  26

  232,327

  王睿琦

  Wang RuiQi
  SNH48
  Team X
  SHY48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  25

  242,857

  方琪

  Fang Qi
  GNZ48
  Team Z
  CKG48 3rd Gen

  Last Year
  34

  排名第24-17位
  Position 24 to 17

  24

  245,807

  刘力菲

  Liu LiFei
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  12

  23

  258,242

  蒋芸

  Jiang Yun
  SNH48
  Team SII
  SNH48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  22

  266,661

  青钰雯

  Qing YuWen
  BEJ48
  Team B
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  44

  21

  279,994

  刘增艳

  Liu ZengYan
  SNH48
  Team SII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  30

  20

  306,152

  李佳恩

  Li JiaEn
  SNH48
  Team HII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  NEW

  19

  345,247

  唐莉佳

  Tang LiJia
  GNZ48
  Trainee
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  11

  18

  348,352

  张琼予

  Zhang QiongYu
  GNZ48
  Team G
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  38

  17

  367,455

  陈珂

  Chen Ke
  GNZ48
  Team G
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  10

  最终结果发布 星光组成员
  Final Result Top Girls

  排名第16-8位
  Position 16 to 8

  16

  405,444

  谢蕾蕾

  Xie LeiLei
  GNZ48
  Team G
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  23

  15

  490,001

  郑丹妮

  Zheng DanNi
  GNZ48
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  19

  14

  524,140

  费沁源

  Fei QinYuan
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  15

  13

  534,644

  王晓佳

  Wang XiaoJia
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  29

  12

  597,778

  袁一琦

  Yuan YiQi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 7th Gen

  Last Year
  21

  11

  608,097

  张昕

  Zhang Xin
  SNH48
  Team HII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  20

  10

  624,527

  许杨玉琢

  Xu YangYuZhuo
  SNH48
  Team HII
  SNH48 3rd Gen

  Last Year
  22

  9

  624,678

  杨冰怡

  Yang BingYi
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  33

  8

  627,468

  左婧媛

  Zuo JingYuan
  GNZ48
  Trainee
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  18

  排名第7-4位
  Position 7 to 4

  7

  685,007

  苏杉杉

  Su ShanShan
  BEJ48
  Team E
  SNH48 6th Gen

  Last Year
  14

  6

  963,459

  段艺璇

  Duan YiXuan
  BEJ48
  Team B
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  3

  5

  983,764

  林思意

  Lin SiYi
  SNH48
  Team HII
  SNH48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  4

  1,035,116

  沈梦瑶

  Shen MengYao
  SNH48
  Team HII
  SNH48 5th Gen

  Last Year
  16

  排名第3-1位
  Position 3 to 1

  3

  1,383,062

  宋昕冉

  Song XinRan
  SNH48
  Team X
  SNH48 4th Gen

  Last Year
  8

  2

  2,415,173

  陆婷

  Lu Ting
  SNH48
  Team NII
  SNH48 2nd Gen

  Last Year
  NEW

  1

  3,533,525

  孙芮

  Sun Rui
  SNH48
  Team SII
  SNH48 2nd Gen

  Last Year
  13

  BEJ48 TOP 16

  16

  张笑盈

  Zhang XiaoYing
  Team E
  SNH48 6th Gen

  15

  何阳青青

  He YangQingQing
  Team J
  BEJ48 3rd Gen

  14

  胡晓慧

  Hu XiaoHui
  Team B
  SNH48 5th Gen

  13

  黄恩茹

  Huang EnRu
  Team J
  BEJ48 1st Gen

  12

  赵天杨

  Zhao TianYang
  Team B
  SHY48 3rd Gen

  11

  马玉灵

  Ma YuLing
  Team E
  SNH48 6th Gen

  10

  张怀瑾

  Zhang HuaiJin
  Team J
  BEJ48 1st Gen

  9

  沈小爱

  Shen XiaoAi
  Team B
  BEJ48 2nd Gen

  8

  田姝丽

  Tian ShuLi
  Team B
  SNH48 5th Gen

  7

  柏欣妤

  Bai XinYu
  Team J
  CKG48 1st Gen

  6

  陈倩楠

  Chen QianNan
  Team E
  SNH48 6th Gen

  5

  杨晔

  Yang Ye
  Team J
  BEJ48 1st Gen

  4

  刘胜男

  Liu ShengNan
  Team E
  SNH48 6th Gen

  3

  青钰雯

  Qing YuWen
  Team B
  SNH48 6th Gen

  2

  苏杉杉

  Su ShanShan
  Team E
  SNH48 6th Gen

  1

  段艺璇

  Duan YiXuan
  Team B
  SNH48 5th Gen

  GNZ48 TOP 16

  16

  刘倩倩

  Liu QianQian
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  15

  徐楚雯

  Xu ChuWen
  Team G
  CKG48 2nd Gen

  14

  梁婉琳

  Liang WanLin
  Team Z
  GNZ48 3rd Gen

  13

  王秭歆

  Wang ZiXin
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  12

  龙亦瑞

  Long YiRui
  Team Z
  GNZ48 1st Gen

  11

  洪静雯

  Hong JingWen
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  10

  朱怡欣

  Zhu YiXin
  Team G
  GNZ48 2nd Gen

  9

  曾艾佳

  Zeng AiJia
  Team G
  SNH48 5th Gen

  8

  方琪

  Fang Qi
  Team Z
  CKG48 3rd Gen

  7

  刘力菲

  Liu LiFei
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  6

  唐莉佳

  Tang LiJia
  Trainee
  SNH48 6th Gen

  5

  张琼予

  Zhang QiongYu
  Team G
  SNH48 6th Gen

  4

  陈珂

  Chen Ke
  Team G
  SNH48 5th Gen

  3

  谢蕾蕾

  Xie LeiLei
  Team G
  SNH48 5th Gen

  2

  郑丹妮

  Zheng DanNi
  Team NIII
  SNH48 6th Gen

  1

  左婧媛

  Zuo JingYuan
  Trainee
  SNH48 6th Gen

  CKG48 TOP 5

  5

  谯玉珍

  Qiao YuZhen
  CKG48 1st Gen

  4

  田倩兰

  Tian QianLan
  CKG48 1st Gen

  3

  雷宇霄

  Lei YuXiao
  CKG48 1st Gen

  2

  刘弋菡

  Liu YiHan
  CKG48 1st Gen

  1

  李慧

  Li Hui
  SHY48 1st Gen

  SNH48 Group General Election
  1st
  一心向前
  Winner: Wu ZheHan
  1st Runner-Up: Qiu XinYi • 2nd Runner-Up: Zhao JiaMin
  2nd
  梦想高飞
  Winner: Zhao JiaMin
  1st Runner-Up: Ju JingYi • 2nd Runner-Up: Li YiTong
  3rd
  比翼齐飞
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  4th
  我心翱翔
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  5th
  砥砺前行
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Huang TingTing • 2nd Runner-Up: Feng XinDuo
  6th
  新的旅程
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Mo Han • 2nd Runner-Up: Duan YiXuan
  7th
  创造炙热的青春
  Winner: Sun Rui
  1st Runner-Up: Lu Ting • 2nd Runner-Up: Song XinRan
  8th
  世界的48种可能
  Winner: Sun Rui
  1st Runner-Up: Yuan YiQi • 2nd Runner-Up: Shen MengYao
  9th
  这里的感动绝无仅有
  Winner: TBA
  1st Runner-Up: TBA • 2nd Runner-Up: TBA
  Advertisement