SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
2nd Request Time >>
SNH48 第一届年度金曲大赏 BEST 30
SNH48 1st Request Time BEST 30

Preliminary Result (中报)

Announcement Date: Nov 21 2014

30. 支柱
29. 初恋小盗
28. 石头剪刀布
27. 糖
26. 永恒之光
25. 夜蝶
24. 燃烧的道路
23. 初恋你好
22. 纯情主义
21. 悬铃木
20. 黑天使
19. 夕阳下的约定
18. To Be Continued
17. 神魂颠倒
16. 不眠之夜
15. 心型病毒
14. 都是夜风惹的祸
13. 流着泪微笑
12. 借口
11. 如果你拥抱我
10. Blue Rose
09. 雨中动物园
08. 狼与自尊
07. 爱恨的泪
06. 黑白格子裙
05. 生命之风
04. 爱的加速器
03. 任性的流星
02. 虫之诗
01. 恋爱捉迷藏

Final Result (最终结果)

Announcement Date: Jan 31 2015

Overture
M01. 青春的约定 (Chen GuanHui, Li YuQi, Mo Han, Qiu XinYu, Wu ZheHan, Xu JiaQi, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Gong ShiQi, Ju JingYi, Lin SiYi, Lu Ting, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue)
M02. 万有引力 (Team HII)
M03. 因为喜欢你 (Team NII)
M04. 告白趁现在 (SNH48)

Best 30

30. To Be Continued (Team NII)
29. 悬铃木 (Team HII)
28. 不眠之夜 (Li YuQi, Mo Han, Xu JiaQi)
27. 纯情主义 (Chen Si, Dai Meng, Qian BeiTing)
26. 爱的幸运曲奇 (Team SII)
25. 雨中动物园 (Chen YiXin, Li QingYang, Lin Nan, Liu PeiXin, Xie Ni, Xu Han, Xu YiRen, Yang HuiTing)
24. 借口 (Team SII)
23. 二期生首推之歌 (Team NII)
22. 流着泪微笑 (Xu ChenChen)
21. 心型病毒 (Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Wen JingJie)
20. 黑天使 (Chen GuanHui, Li YuQi, Shen ZhiLin)
19. 神魂颠倒 (Kong XiaoYin)
18. 黑白格子裙 (Team SII)
17. 仙人掌与淘金热 (Dong YanYun, Gong ShiQi, Huang TingTing, He XiaoYu, Lin SiYi, Tang AnQi)
16. Blue Rose (Wu YanWen, Xu YangYuZhuo, Yang YinYu, Zhang Xin)
15. 开拓者 (Team SII)
14. 生命之风 (Team SII)
13. 夕阳下的约定 (Li YuQi)
12. 禁忌的爱 (Qiu XinYi, Wu ZheHan)
11. 都是夜风惹的祸 (Ju JingYi)
10. 燃烧的道路 (Feng XinDuo, Li YiTong)
09. 初恋你好 (Gong ShiQi, Huang TingTing, Wan LiNa)
08. 虫之诗 (Lin SiYi)
07. 爱恨的泪 (Mo Han, Yuan YuZhen)
06. 任性的流星 (Ju JingYi, Zeng YanFen)
05. 爱的加速器 (Zhao Yue)
04. 夜蝶 (Huang TingTing, Li YiTong)
03. 恋爱捉迷藏 (Shen ZhiLin)
02. 如果你拥抱我 (Chen JiaYing, Lu Ting, Meng Yue)
01. 狼与自尊 (Gong ShiQi, Yi JiaAi)
M05. 缘尽世间 (Xu JiaQi, Zhao JiaMin, Ju JingYi)
M06. 梦之河 (Team SII)
M07. 星梦之光 (SNH48) [The original song is The End of the World, Team HII member Wu YanWen help rewrite the song in Chinese.]

Winning MV

SNH48《狼与自尊》MV

SNH48《狼与自尊》MV


SNH48 Group Request Time
1st
BEST 30
TOP UNIT: 狼与自尊 (Gong ShiQi, Yi JiaAi)
2nd
BEST 30
TOP UNIT: 夜蝶 (Li YiTong, Huang TingTing)
TOP TEAM SONG: BINGO! (SNH48 Team NII)
3rd
BEST 50
TOP UNIT: Don't Touch (Ju JingYi, Zeng YanFen, Zhao Yue)
TOP TEAM SONG: 我的舞台 (SNH48 Team SII)
4th
BEST 50
TOP UNIT: 春夏秋冬 (Su ShanShan, Wang ShiMeng, Feng SiJia, Zhang DanSan)
TOP TEAM SONG: 光之轨迹 (SNH48 Team NII)
5th
BEST 50
TOP UNIT: 就差一点点 (Dai Meng, Mo Han)
TOP TEAM SONG: 笨 (BEJ48 Team B)
6th
BEST 50
TOP UNIT: Hold Me Tight (Lu Ting, Feng XinDuo)
TOP TEAM SONG: 花之祭 (SNH48 Team NII)
7th
BEST 50
TOP UNIT: 爱未央 (Chen Ke, Zheng DanNi)
TOP TEAM SONG: HONOR (SNH48 Team HII)
8th
BEST 50
TOP UNIT: 渊 (Jiang Yun, Wang XiaoJia)
TOP TEAM SONG: N.A.
Advertisement